Novadā veidos labiekārtotas atpūtas vietas

.

RiverwaysMūsu novadā ir paredzēts izveidot vairākas atpūtas vietas pie publiskajiem ūdeņiem. Ir plānots attīrīt Gaujas upes krastu Atpūtas ielā 20, Carnikavā no visa veida sadzīves atkritumiem, krūmājiem un cita veida apaugumiem. Tāpat ir plānots arī attīrīt Dzirnupi un tās krastus no kritušiem kokiem un sadzīves atkritumiem posmā no Gaujas līdz Dzirnezeram, lai laivotājiem nodrošinātu brīvu piekļuvi Sidrabsaliņai. 

Ādažos seminārs lauksaimniekiem par platību maksājumiem 2014. gadā

.

lauksaimnieciba23. aprīlī plkst. 11.00 Ādažu novada domes ēkā notiks seminārs lauksaimniekiem par jaunumiem platību maksājumos 2014. gadā, plānoto ES un valsts atbalstu, platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā (LAD), kā arī elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietošanu.
Share on Facebook Tweet