Vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks” aicina ziņot par Spānijas kailgliemežu atradnēm

.

3 Invazīvo sugu pārvaldnieks 500x375Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

Līdz 21. maijam vēl var iesniegt priekšlikumus sabiedriskajā apspriešanā

.

Jau vēstīts, ka līdz 2021. gada 21. maijam norisinās publiskā apspriešana par Ādažu novada plānošanas dokumentiem – aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakciju, Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju un Vides pārskata projektuAicinām iesaistīties apvienotā Ādažu novada plānošanas dokumentu iztrādē!

LIAA atbalstīs 28 biznesa idejas un jaunos uzņēmumus Siguldā

.

cilveki bizness unsplash 800Šogad pavasara uzņemšanā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) pirmsinkubācijas un inkubācijas programmām Siguldas biznesa inkubatorā tika saņemti 67 pieteikumi, no tiem programmās uzņemti 33 dalībnieki. Inkubācijas programmai saņemti 29 jauno uzņēmumu pieteikumi, dalību programmā turpinās septiņi dalībnieki. 32 pieteikumus pirmsinkubācijas programmai iesniedza biznesa ideju autori, no tiem programmā startēs 20 idejas.

Aicina maijā un jūnijā izvairīties no Gaujas grīvas kreisā krasta apmeklēšanas, īpaši ar suņiem

.

Juras zagatas 800Pastaigas un atpūta jūras piekrastē ir ļoti populāra. Viena no apmeklētāju iecienītākajām vietām Carnikavas novadā ir Gaujas grīva. Taču vienlaikus Gaujas ietekas kreisais krasts ir valsts līmenī nozīmīga bridējputnu ligzdošanas vieta, un tālāk no ūdens – pelēkajās kāpās – ligzdo tādas aizsargājamas putnu sugas kā stepes čipste un sila cīrulis.
Share on Facebook Tweet