Aicinām vecākus izmantot pašvaldības atbalstu specializēto nometņu bērniem ar invaliditāti izdevumu apmaksai

.

Domes eka 2016 800Ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, ir iespēja saņemt atbalstu Latvijas mēroga specializēto nometņu izdevumu apmaksai. Atbalsta apmērs ir līdz 400 eiro.

Lai saņemtu atbalstu, aicinām vērsties Carnikavas novada domes sociālajā dienestā ar iesniegumu, kurā norādīts konta numurs, uz kuru pārskaitīt atbalstu. Papildus nepieciešams iesniegt VDEĀK (Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas) lēmuma kopiju par invaliditātes noteikšanu, uzrādot oriģinālu, kā arī dokumentu kopijas, kas apliecina specializētās nometnes izdevumu apmaksu – čeks, kvīts u.tml.
 
Atbalstu specializēto nometņu bērniem ar invaliditāti izdevumu apmaksai var pieprasīt, ja šī bērna un viena no viņa vecākiem (aizbildņiem) dzīves vieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.
Share on Facebook Tweet