Vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks” aicina ziņot par Spānijas kailgliemežu atradnēm

.

3 Invazīvo sugu pārvaldnieks 500x375Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

Dabas aizsardzības pārvalde aicina ikvienu iepazīt Latvijā sastopamos invazīvos augus un dzīvniekus vienuviet un ziņot par saviem novērojumiem: http://bit.ly/invazivs!

Lai veicinātu Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanu, Pārvalde aicina pašvaldības informēt iedzīvotājus par Spānijas kailgliemeža iespējamo ietekmi, tā izplatības ierobežošanas metodēm un veicināt ierobežošanas pasākumu veikšanu.

Infografika “Spānijas kailgliemeža Arion vulgaris raksturojums un ietekme”

Buklets “Spānijas kailgliemezis – drauds Latvijas dabai”

Share on Facebook Tweet