Līdz 21. maijam vēl var iesniegt priekšlikumus sabiedriskajā apspriešanā

.

Jau vēstīts, ka līdz 2021. gada 21. maijam norisinās publiskā apspriešana par Ādažu novada plānošanas dokumentiem – aktualizētās Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2037.gadam 1.redakciju, Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam 1.redakciju un Vides pārskata projektuAicinām iesaistīties apvienotā Ādažu novada plānošanas dokumentu iztrādē!

Rakstiskus priekšlikumus par minētajiem attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, ievietojot domes pastkastītē pie ieejas durvīm, vai elektroniski, sūtot uz epasta adresi līdz 21. maija plkst. 23.59. Fiziskām personām obligāti jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Juridiskām personām jānorāda reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un darbības vietas adrese.

Ar dokumentiem darba laikā var iepazīties arī klātienē Ādažu novada domē, kā arī saņemt konsultācijas par tiem. Lai to veiktu klātienē, iepriekš jāpiesakās un jāsakaņo tikšanās laiks ar Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāju Ingu Pērkonu (tālr. 67996086, ).

Dokumenti pieejami arī Ādažu un Carnikavas novadu pašvaldību vietnēs www.adazi.lv un www.carnikava.lv.

 
Share on Facebook Tweet