Iepazīsti jauno dabas parka lietotni, 4.maijā piedaloties "Piejūras patriotiskajās spēlēs"!

.

Piejura plakats28apr jaunsLIFE projektā “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ir izveidota lietotne dabas parka apmeklētājiem, kurā pieejama plaša un daudzveidīga informācija par dabas parku. Lietotne atrodama un lietojama saitē karte.dabasparkspiejura.lv. Iepazīstiet to, 4. maijā piedaloties "Piejūras patriotiskajās spēlēs"! Pieteikšanās spēlēm līdz 2.maijam.

Apvienotā Finanšu komisija, kurā vadošā loma ir Ādažu novada pašvaldībai, noraida CMMS būvniecību

.

cmms eka Juras ielaŠā gada 30. aprīlī notika Ādažu un Carnikavas novada apvienotā Finanšu komisija. Tajā tika izskatīti vairāki jautājumi, tostarp par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas būvniecību. Lēmums par Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu šodien Finanšu komisijā tika noraidīts, iemesls atteikumam – Ādažu un Carnikavas mūzikas un mākslas skolu savstarpējā pārvaldības modeļa neesamība.

Carnikavas novada domes darbalaiks pirmssvētku dienās

.

dome 8019430. aprīlis ir pirmssvētku diena, un Carnikavas novada domes darbalaiks ir saīsināts - līdz plkst. 12.30. Savukārt 3. maijs ir pārceltā darbdiena uz 8. maiju. Informējam, ka 4. maijā Carnikavas Novadpētniecības centrs un tā teritorija apmeklētājiem būs slēgta.

28. un 29. aprīlī aicinām piedalīties Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju publisko apspriešanu sanāksmēs!

.

FB bilde 1024Jau vairākkārt vēstīts, ka līdz 21. maijam rit publiskā apspriešana par Ādažu novada attīstības dokumentiem. Tie ir pieejami mājaslapā ŠEIT, un jau 28. (15.00) un 29. aprīlī (18.00) tiešsaistē “Zoom” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksmes par Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās Stratēģijas 1.redakciju. Abām sanāksmēm obligāti iepriekš jāreģistrējas!

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Mežgarciemā Sintēzes ielā 2

.

izsole sintezes2Carnikavas novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) - EUR 35600 (3,06 EUR/m²), pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra Nr.80520081472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 80520081570, 1,1657 ha platībā.
Share on Facebook Tweet