Labiekārtots pagalms daudzdzīvokļu mājai Jūras ielā 5

.

Juras iela5 novietne 800Biedrība „Nams Jūras iela 5" informē, ka ir noslēgušies teritorijas labiekārtojuma darbi daudzdzīvokļu nama teritorijā Jūras ielā 5, Carnikavā.
 
Daudzi apkārtējo Jūras ielas namu iedzīvotāji labi atceras, cik izdangāts, bedrains un tādēļ, īpaši pēc lietavām, necaurejams vēl pavisam nesen bija nama iekšpagalma piebraucamais ceļš. Projekta īstenošanas gaitā tika izveidots bruģa segums piebraucamajam ceļam un gājēju celiņam, ierīkota lietusūdeņu kanalizācija, uzbūvēta slēgta atkritumu konteineru novietne un ap to izveidoti dekoratīvo krūmu stādījumi. Nama iedzīvotāji ir uzsākuši atkritumu dalīto vākšanu, kas ir jauninājums un dabai draudzīga resursu izmantošanas principa ieviešana ikdienā pašu apsaimniekotajā namā.
 
Nama iedzīvotāji gan ar idejām, gan praktiskiem darbiem aktīvi iesaistījās projekta īstenošanā. Tika saņemti ierosinājumi papildus izveidot iepriekš neplānotus teritorijas labiekārtojuma elementus. Tā, piemēram, pēc nama iedzīvotāju iniciatīvas un pašu spēkiem tika iekārtota velosipēdu novietne pie ieejas vienā no nama kāpņu telpām. Paldies nama iedzīvotājiem par idejām un paveikto darbu projekta īstenošanā!
 
Juras iela5 800
 
Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir Ls 19920,87. No tām biedrība saņēma Eiropas Zivsaimniecības fonda piešķirto publisko finansējumu Ls 17928,78, bet Ls 1992,09 ir privātais jeb daudzdzīvokļu nama īpašnieku pašu līdzfinansējums. Papildus daudzdzīvokļu nama īpašnieki segs arī citas ar plānotajām projekta aktivitātēm saistītās izmaksas.
 
Esam gandarīti, ka nama pievadceļu seguma atjaunošana un lietusūdeņu pārplūšanas novēršana vietējiem iedzīvotājiem kā gājējiem, tā riteņbraucējiem ikdienā rada iespēju droši un ērti pārvietoties pa labiekārtoto dzīvojamā nama teritoriju. Biedrība aicina saudzīgi un atbildīgi lietot projekta ietvaros izveidoto un atjaunoto nama teritorijas labiekārtojumu.
 
Teritorijas labiekārtošanas darbi tika uzsākti 2013. gada jūlijā, un tie īstenoti Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana" projekta ietvaros.
 
Aicinām novada iedzīvotājus interesēties par publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon" aktivitātēm, sekot informācijai par iespējām piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu savu namu teritoriju labiekārtošanai, tādējādi sekmējot gan visa novada un atsevišķu zivsaimniecībai nozīmīgu ciemu, gan daudzdzīvokļu namu teritoriju atjaunošanu un ilgtspējīgu attīstību.
 
ES ar projektu lidzfinanse   EZivsaimniecibas fonds logo 300
 
Biedrības „Nams Jūras iela 5" valde
Share on Facebook Tweet