Aizliegts pārvietoties pa aizsargdambi!

.

Cienījamie novadnieki – atgādinām, ka joprojām ir kategoriski aizliegts pārvietoties pa aizsargdambi, jo tas apdraud Jūsu veselību un dzīvību! Pārvietošanās pa dambi būs iespējama pēc būvniecības darbu pabeigšanas. Pateicamies par Jūsu sapratni!

Uzsāks aizsargdambja rekonstrukciju kooperatīvā „Zvejnieks”

.

Mūsu novadā aktīvi turpinās iesāktie darbi pie dambja būvniecības projekta „Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā” ietvaros. Būvnieki veic pēdējos darbus, lai „Līdums-2” aizsargdambi un tur esošo sūkņu staciju pabeigtu un nodotu ekspluatācijā. Turpinās arī bentonītmāla slāņa ieklāšana posmā

Biedrībām izsludināts NVO iniciatīvu konkurss

.

Kopienu iniciativu fondsLatvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) izsludina NVO iniciatīvu konkursu „Mēs esam risinājums un iespēja". Tā mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot atbalstu Rīgas plānošanas reģiona nevalstiskajām organizācijām un veicinot to savstarpēju sadarbību, kā arī atbalstīt reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijas.
Share on Facebook Tweet