Dambja būvniecībai piešķirti vēl 2,7 miljoni eiro

.

Dambis 800Projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" īstenošanai ir piešķirti papildus vēl 2,7 miljoni eiro.
 
To nosaka pagājušā gada 28. decembrī Carnikavas novada domes un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parakstītā vienošanās par grozījumiem projekta īstenošanā.
 
Grozījumi nosaka, ka projekta kopējā summa, kura līdz šim bija apstiprināta Ls 1 133 309,29 apmērā, ir palielināta līdz Ls 3 074 180 jeb 4 374 164,06 euro, un to pilnībā sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekts jaunajā redakcijā paredz no plūdiem pasargāt kopumā jau 5140 iedzīvotājus 437 ha lielā teritorijā. Projekta ietvaros tiks izbūvēti šādi dambji: D4 Siguļu aizsardzībai, D8 Garupes aizsardzībai, kā arī D9 bijušās dārzkopības sabiedrības "Saule" teritorijā. Tiks izbūvētas arī slūžas uz Dzirnupes, kā arī krasta stiprinājums pie Carnikavas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 2015. gada 1. oktobrim.

Nākamajā plānošanas periodā pašvaldība plāno strādāt arī pie tā, lai piesaistītu līdzekļus papildu Gaujas krasta stiprinājumu izveidošanai, kā arī no plūdiem pasargātu teritoriju "Cēlāji".

Sīkāku informāciju par projekta "Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā" jauno redakciju varu uzzināt, sazinoties ar aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" polderu apsaimniekošanas nodaļas vadītāju Ivaru Slāģi pa tālr. 67993705.

ERAF visilogo

S.Baltruka

Share on Facebook Tweet