Carnikavā norit Svētku laukuma II kārtas būvniecība

.

ES 2020 ERAF balts

Svetku laukuma II buvnieciba 2108 800

Novadā sākta projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošana. Šajā projektā Carnikavas novada pašvaldība ir vadošais partneris un īsteno projektu kopā ar Saulkrastu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem.

Parakstīta vienošanās par novadā piecu objektu izveidi un attīstību

.

ES 2020 ERAF balts

IMG 076229. jūlijā Carnikavas novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” (Nr.5.5.1.0/17/006) īstenošanu. Projektā piedalās Carnikavas, Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Carnikavas novada dome ir vadošais partneris.

Apstiprināts Eiropas Savienības projekts Carnikavas pamatskolas pārbūvei

.

PamatskolaLai īstenotu Carnikavas pamatskolas pārbūvi un paplašināšanu, Carnikavas novada dome izstrādāja un Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) 2017.gada decembra beigās iesniedza projekta “Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana” (turpmāk – projekts) iesniegumu, kam tika piešķirts identifikācijas Nr.8.1.2.0/17/I/032.

Dome pieņēmusi lēmumus par novada attīstībai būtisku projektu turpināšanu

.

Domes eka 2018 vasara 1024Carnikavas novada dome 13. jūnija ārkārtas sēdē apstiprināja trīs novada attīstībai būtisku projektu turpināšanu. Pašvaldībā, turpinot infrastruktūras projektu ieviešanu, noslēgusies publiskā iepirkuma piedāvājumu vērtēšana ēkas pārbūvei Siguļos pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” darbības plašināšanai; moduļu tipa izglītības iestādes izbūvei Garajā ielā 20, Carnikavā, lai nodrošinātu Carnikavas pamatskolas darbības nepārtrauktību tās rekonstrukcijas laikā; kā arī infrastruktūras izbūvei Mežgarciema uzņēmējdarbības teritorijas attīstībai.
Share on Facebook Tweet