Carnikavā norit Svētku laukuma II kārtas būvniecība

.

ES 2020 ERAF balts

Svetku laukuma II buvnieciba 2108 800

Novadā sākta projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojuma izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” īstenošana. Šajā projektā Carnikavas novada pašvaldība ir vadošais partneris un īsteno projektu kopā ar Saulkrastu, Salacgrīvas un Limbažu novadiem.

Projekta ietvaros Carnikavas pašvaldība izbūvēs Svētku laukumu, promenādi pa Gaujas aizsargdambi līdz Jūras ielai, gājēju tiltu pāri Vecgaujai uz Novadpētniecības centru, kuram paredzēta paplašināšana, kā arī izbūvēs estrādi Carnikavas parkā.

Šobrīd jau notiek Svētku laukuma izbūve, kas ir pirmais no minētajiem pieciem būvprojektiem. Tajā paredzēts nobruģēt celiņus, labiekārtot teritoriju ar soliņiem, atkritumu urnām un velostatīviem. Kultūras mantojuma atspoguļojums “Saviļņojošās Vidzemes” projektā ietver Līvu ceļa konceptu, kuru Carnikavas novads vizualizē jaunbūvējamos objektos kā celiņa bruģa rakstu, attēlojot trīs krāsu vilni kā Gaujas un piekrastes simbolu. Līvu ceļa koncepts atspoguļosies arī Novadpētniecības centra ekspozīcijā un tiks ietverts kultūras mantojuma koncertu programmās jaunajā estrādē.

Visu piecu objektu izbūve Carnikavā tiks pabeigta 2019. gada beigās.

I. Kīna

ES 2020 ERAF

Share on Facebook Tweet