Mežgarciema attīstības projektā norit vērienīgi būvdarbi

.

Mezgarciems buvnieciba ar logoJau vēstīts, ka Carnikavas novadā projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” top uzņēmējdarbības un inovāciju parks, kurā, piesaistot kopumā 10 miljonu investīcijas, tiks radītas 205 jaunas darba vietas.

Iedzīvotāju aptaujā noskaidros novada attīstības iespējas un problēmas

.

Carnikava no lidojuma 800“Piekraste mums” (Coast4Us) projekta ietvaros Carnikavas novada dome uzsākusi novada iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viedokli par mūsu novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem un sagatavotu priekšlikumus Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam rīcības un investīciju plānu aktualizēšanai, tāpēc aicinām piedalīties aptaujā, lai ietekmētu novada attīstību.
Share on Facebook Tweet