Jūlijā parakstīts līgums par moduļu skolas projektēšanu un būvniecību un internātpamatskolas pārbūvi par bērnudārzu

.

moduli piejura ligums 800Jūlija beigās apstiprināti divi svarīgi lēmumi, kas saistīti ar Carnikavas pašvaldības galveno prioritāti – izglītības jomu.

24. jūlijā dome parakstīja līgumu ar SIA “Ventars” par moduļu būvju projektēšanu un būvniecību Garajā ielā 20 Carnikavas pamatskolas vajadzībām. Līdz ar to plānotajā izglītības iestāžu kompleksa pārbūvē sperts nozīmīgs solis, lai Carnikavas pamatskolas bērni pārbūves laikā varētu mācīties jaunā, modernā moduļu tipa skolā.
 
“Mēs zinām, ko gribam – kvalitatīvu būvi, ko varēs izmantot arī nākotnē. Pasaules pieredze rāda, ka šādas moduļu būves var uzbūvēt ļoti modernas un funkcionālas,” parakstot līgumu pauda Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica, aicinot uz labu sadarbību, vēlot labu savstarpējo sapratni un spēju pieņemt pareizākos lēmumus. “Noslēgtais “projektē un būvē” līgums paredz sākt tā pārprojektēšanu novada sociālajām vajadzībām uzreiz pēc tam, kad mācību darbu pārcels uz jaunbūvēto moduļu kompleksu. Kad mācību process atkal atsāksies izglītības iestāžu kompleksā Carnikavas centrā, moduļu ēkas pielāgos sociālo pakalpojumu vajadzībām, to skaitā pansionāta izveidei. Līguma summa ir 2 887 000 eiro (bez PVN).
 
Vēl viena ilgi gaidīta ziņa izglītības jomā – jau nākamā gada rudenī vēl 220 mazajiem novadniekiem būs vieta pašvaldības bērnudārzā, jo parakstīts līgums ar būvnieku par bijušās Piejūras internātpamatskolas un tai piegulošās teritorijas pārbūvi bērnudārza “Piejūra” vajadzībām. No četriem pretendentiem izvēlētā būvnieka SIA “Modus būve” piedāvājums bija saimnieciski visizdevīgākais un ar zemāko cenu – 2 138 240,38 eiro (bez PVN). Būvdarbi sāksies jau augustā un ilgs gadu. Tie tiks organizēti tā, lai netraucētu līdzās esošās bērnudārza grupas “Pasaciņa” darbu.
Share on Facebook Tweet