Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Mežgarciemā Sintēzes ielā 2

.

izsole sintezes2Carnikavas novada dome elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli par izsolāmās mantas sākumcenu (nosacīto cenu) - EUR 35600 (3,06 EUR/m²), pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu - Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra Nr.80520081472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 80520081570, 1,1657 ha platībā.

Dome nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Šā gada 8. aprīlī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021. gada 12. maijā, pieteikšanās izsolei - līdz šā gada 10. maijam.

1. aprīlis - pirmssvētku diena; saīsināts domes darbalaiks

.

domeInformējam, ka 1. aprīlis ir pirmssvētku diena un Carnikavas novada domes darbalaiks būs saīsināts – līdz plkst. 15.30. Visus interesējošos jautājumus aicinām uzdot rakstiski vai telefoniski līdz tam vai sazināties ar domi 6. aprīlī ierastajā darbalaikā no 8.00 līdz 16.30.
Share on Facebook Tweet