Dome precizē lēmumu par reorganizācijas plāna konstatējumu daļas apstiprināšanu

.

Carnikavas novada dome 24. marta sēdē izlēma izdarīt grozījumus Carnikavas novada domes 24.02.2021. lēmumā “Par Carnikavas novada domes reorganizācijas plāna konstatējumu/lēmumu daļas apstiprināšanu” (protokols Nr.3, 10.§) grozījumu, izsakot šī lēmuma 1. pielikumu izsakot citā redakcijā, iekļaujot visas iestādes.
Share on Facebook Tweet