Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parādu un pārmaksu dzēšanu ar 2021.gada 24.marta domes lēmumu

.

Domes eka 2016 800Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, 2021. gada 24. martā Carnikavas novada dome lēma dzēst vairākus nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādus un pārmaksas. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma Par nodokļiem un nodevām” 1. panta pirmās daļas 5. punktu, 20. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta pirmās daļas 5. punktu un ceturto daļu, 26. panta 6.1 daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu.

Ar 2021. gada 24. marta Carnikavas domes lēmumu dzēsts nekustamā īpašuma nodoļa parāds 6 personām - kopsummā 18,26 apmērā saskaņā ar pielikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku saraksts (par zemi, nedz. ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušie īpašumi), Carnikavas novadā.

Šajā sēdē arī pieņemts lēmums dzēst 61 personas NĪN pārmaksu par zemi, nedzīvojamajām ēkām, mājokli, ēkām un būvēm, bijušajiem īpašumiem Carnikavas novadā - kopā 561,23 eiro - , pamatojoties likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma Par nodokļiem un nodevām” 1. panta pirmās daļas 5. punktu, 16. panta pirmās daļas 10. punktu, 20. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta ceturto daļu un 25.1 panta pirmās daļas 2. punktu.

Dome arī lēma par NĪN parāda 227,07 eiro (t.sk. 84,70 eiro par zemi un nokavējuma naudu 5,42 eiro; 128,71 eiro par ēkām un nokavējuma naudu 8,24 eiro) dzēšanu mirušai personai, ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodokļa parāds nav atgūstams, līdz ar to, ir dzēšams pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 1. panta pirmās daļas 5. punktu, 20. panta pirmās daļas 3. punktu, 25. panta pirmās daļas 3. punktu, trešo un ceturto daļu.
Share on Facebook Tweet