Ummja ezerā peldēties drīkstēs pēc 15.augusta – jāsaudzē Dortmaņa lobēlija

.

rozete 800Lai aizsargātu reto un īpaši aizsargājamo ūdens augu – Dortmaņa lobēliju, Carnikavas novada Ummja ezerā no 1. jūnija līdz 15. augustam noteikts sezonāls peldēšanās aizliegums. Šajā laikā Ummja ezera krastus atļauts izmantot pastaigām, savukārt peldēšanai un atpūtai uz ūdens ar jebkāda veida peldlīdzekļiem Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) aicina izvēlēties kādu citu tuvumā esošo ūdenstilpi.

Vietnē “Invazīvo sugu pārvaldnieks” aicina ziņot par Spānijas kailgliemežu atradnēm

.

3 Invazīvo sugu pārvaldnieks 500x375Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un ievāktu datus par to izplatību, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) LIFE Integrētā projekta “Natura2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE-IP LatViaNature) ietvaros ir izstrādājusi vietni Invazīvo sugu pārvaldnieks. Tā sniedz iespēju vienuviet iegūt informāciju par 50 invazīvām sugām, to izplatību, kā arī ziņot par jaunatklātām to atradnēm.

Aicina maijā un jūnijā izvairīties no Gaujas grīvas kreisā krasta apmeklēšanas, īpaši ar suņiem

.

Juras zagatas 800Pastaigas un atpūta jūras piekrastē ir ļoti populāra. Viena no apmeklētāju iecienītākajām vietām Carnikavas novadā ir Gaujas grīva. Taču vienlaikus Gaujas ietekas kreisais krasts ir valsts līmenī nozīmīga bridējputnu ligzdošanas vieta, un tālāk no ūdens – pelēkajās kāpās – ligzdo tādas aizsargājamas putnu sugas kā stepes čipste un sila cīrulis.
Share on Facebook Tweet