Ūdenssaimniecības tīklu būvdarbi sākas arī Viestura ielā; noteikti satiksmes ierobežojumi

.

UdenssaimniecibaIII 4630 800Turpinot projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta", 24. maijā sākti kanalizācijas tīklu izbūves darbi Viestura ielā. Būvdarbu laikā īpašumiem šajā ielā būs ierobežota piekļuve ar autotransportu. Autovadītājiem jāvadās pēc uzstādītajām ceļa zīmēm.

Būvdarbu skarto ielu iedzīvotāji jau saņēmuši informāciju savu īpašumu pastkastītēs un par turpmāko būvdarbu norisi informācija tiks ievietota gan Carnikavas Komunālservisa mājaslapā, gan pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas Novada Vēstis”.

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem būvdarbu laikā! Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības aģentūras “Carnikavas Komunālserviss” Ūdenssaimniecības nodaļu pa tālruni 26108289.

Jau vēstīts, ka projekta īstenošanas gaitā līdz 2022. gada jūnijam Carnikavā tiks izbūvēti jauni ūdensvada tīkli 2230 m kopgarumā un sadzīves kanalizācijas tīkli 4485 m kopgarumā. Projekta kopējās izmaksas ir 1 280 560 eiro, tas tiek īstenots ar ES fondu atbalstu. Būvdarbus veic SIA “Woltec”.

Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet