5. jūnija vēlēšanās varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala iecirknī

.

vlcsnap 2031 04 06 17h18m50s363 maxPēc mēneša, šā gada 5. jūnijā, notiks Ādažu novada domes vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanas notiks atbilstoši Administratīvi teritoriālajai reformai, kas paredz, ka Ādažu novadu turpmāk veidos Ādažu pagasts un Carnikavas pagasts. Balsošana tiks organizēta sešos vēlēšanu iecirkņos.

Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir Latvijas un Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem no 18 gadu vecuma, kuri bija reģistrēti dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā (izņemot Rīgu) vismaz 90 dienu pirms vēlēšanu dienas (šā gada 7. martā) vai kuriem attiecīgajā pašvaldībā pieder nekustamais īpašums.

Kā balsošanas dokumentu varēs uzrādīt vai nu pasi, vai personas apliecību.

Atšķirībā no iepriekšējām vēlēšanām katram vēlētājam pa pastu uz deklarētās dzīvesvietas adresi vairs netiek sūtīta vēstule ar informāciju, kurā vēlēšanu iecirknī jābalso. Informāciju par vēlēšanām no PMLP saņem tie vēlētāji, kuriem ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

Sava vēlēšanu apgabala iecirkņus ikviens vēlētājs var noskaidrot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv sadaļā “Vēlēšanu iecirkņi”. Savukārt savu vēlēšanu apgabalu iespējams noskaidrot PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana”. Uzziņas par vēlēšanu iecirkņiem un vēlēšanu apgabalu, kurā vēlētājs reģistrēts vēlēšanām, var saņemt arī, zvanot Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālrunim 67049999. Tālrunis strādā katru dienu no pulksten 9.00 līdz 20.00.
Līdz 27. maijam vēlētāji tiešsaistē vai klātiene var arī mainīt vēlēšanu apgabalu, ja vēlas balsot vēlēšanu apgabalā, kurā viņiem pieder nekustamais īpašums.

Vēlēšanu apgabala maiņu var pieteikt tiešsaistē PMLP e-pakalpojumā “Vēlēšanu apgabala noskaidrošana un maiņa” vai klātienē pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādēs, iesniedzot iesniegumu.

Pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī.

Ādažu novada vēlēšanu iecirkņi:
777. ĀDAŽU NOVADA DOME - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.
779. TAUTAS NAMS "OZOLAINE" - Jūras iela 1A, Carnikava, Carnikavas nov.
960. BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS "KADIĶIS" - Cīruļu iela 10, Kalngale, Carnikavas nov.
970. ALTERNATĪVĀS APRŪPES CENTRS "PĪLĀDZIS" - Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov.
972. ĀDAŽU KULTŪRIZGLĪTĪBAS CENTRS - Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu nov.
973. KADAGAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE - "Mežavēji", Kadaga, Ādažu nov.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 5.jūnijā, būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:
pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.
Aicinām izmantot šo iespēju, lai izvairītos no drūzmēšanās vēlēšanu dienā!

Otrdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00, trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00 iecirkņi būs atvērti dežūrrežīmā. Šajās dienās nobalsot nevarēs, bet iecirkņi būs atvērti, lai būtu iespēja iesniegt iesniegumus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā un lai vēlētāji iepazītos ar vēlēšanu materiāliem par deputātu kandidātiem un partiju programmām.

Vēlētāji ar iesniegtajiem kandidātu sarakstiem, priekšvēlēšanu programmām un ziņām par kandidātiem var iepazīties arī Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) tīmekļvietnē pv2021.cvk.lv.

Vēlēšanu process tiks organizēts, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos nosacījumus, un personu skaits, kas var uzturēties vēlēšanu iecirknī, būs ierobežots. Vēlēšanu iecirknī obligāti jālieto sejas aizsargmaskas, un aicinām ņemt līdz arī savu pildspalvu.

 

Share on Facebook Tweet