28. jūnijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi

.

uzmanibu 2Š. g. 28.jūnijā no plkst.10.00 līdz plkst.10.20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) visā Latvijā veiks trauksmes sirēnu pārbaudi, iedarbinot tās uz trim minūtēm, kā arī pārbaudīs starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem (radio, TV) noslēgto līgumu darbības izpildi.

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Sintēzes ielā 2 Mežgarciemā

.

sintezes 2 mezgarciemsCarnikavas novada dome š. g. 22. jūnijā apsitprināja Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustamā īpašuma Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no neapbūvētas zemes vienības 1,1657 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 8052 008 1570 - 04.06.2021. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus.

Sagaidi Vasaras saulgriežus ar Carnikavas novada amatierkolektīviem

.

Vasaras saulgriezis FB event21. jūnijā Vasaras saulgriežus Carnikavas novadā sagaidīsim ar amatiermākslas kolektīvu atklātā mēģinājuma priekšnesumiem. No plkst. 19.00 līdz saules rietam Carnikavas parkā un pie Carnikavas Novadpētniecības centra Carnikavas novada pašvaldības kolektīvi piedalīsies atklātajos mēģinājumos dziedot, dejojot, spēlējot!
Share on Facebook Tweet