Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu ar 22. jūnija domes lēmumu

.

NIN PARADA DZESANA 1200Pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, š. g. 22. jūnijāCarnikavas novada dome lēma dzēst nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādu.

 
Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu, trešo un ceturto daļu publicējam informāciju par NĪN parāda dzēšanu.
 
Ar š. g. 22. jūnija Carnikavas novada domes lēmumu dzēsts SIA "Kempings Gauja", reģ. Nr. 40003585300 NĪN parāds 4369,69 eiro (pamatparāds 3864,56eiro un nokavējuma nauda 505,13 eiro).
Share on Facebook Tweet