Carnikava iegūst atzinības zīmi "Ceļā uz Viedo Ciemu"

.

Viedie Coemi 1280x650Š. g. 16. jūnijā pirmo reizi Latvijā paziņoti 12 Latvijas ciemi un kopienas, kas ieguvuši atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana norisinājās 16. jūnijā tiešsaistes pasākumā "Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka", kurā piedalījās organizatori, žūrijas locekļi un atzinības zīmes pretendenti kopā ar savām kopienām!
 
Atpazīstamības zīmi "Viedais Ciems" pirmo reizi Latvijā ieguvuši 12 ciemi un kopienas no 38 iesniegtajiem pieteikumiem, kas atbilda visiem vērtēšanas kritērijiem. Atpazīstamības zīmes "Viedais Ciems" ieguvēji ir: Alsunga, Bebrene, Briežuciema pagasts, Engures apkaimes piekraste, Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, Kākciems, Kaldabruņa, Krimūnu pagasts, Skujene, Ziemupe.

Savukārt vērtēšanas procesā žūrijas komisijas locekļi nolēma 21 ciemiem un kopienām piešķirt atzinību "Ceļā uz viedo ciemu", jo kopumā pieteikumi atbilda vērtēšanas kritērijiem. Atzinību "Ceļā uz viedo ciemu" ieguva: Bernāti, Carnikava, Daugavas krasta ciems Dviete, Dzilnuciems, Ērberģe, Ičas apmetne, Indra, Jaunolaine, Kalniena, Krapes muiža, Liepa, Madliena, Meņģele, Mežinieku apkaime, Miķeļtornis, Nīgrane, Oviši, Rembate, Skaistkalne-Kurmene, Zasa, Zorģi.

Atpazīstamības zīme "Viedais Ciems" Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. 

Kampaņa "Mans ciems ir "Viedais Ciems"" tiek īstenota projekta "Smart Villages LEADER Network" Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma "Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrības "Zied zeme", "Pierīgas Partnerība” un "Jūras Zeme", lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Biedrība "Jūras Zeme"

Share on Facebook Tweet