Foto: muzikālā deju izrāde "Velniņi"

.

Velnini3Janvarā vidū Carnikavas tautas namā trīs vakarus dzirkstīja deju prieks un krāšņi tērpi, jo bērnu deju kolektīvs "Dālderītis" aicināja uz muzikālo deju izrādi "Velniņi", kas iestudēta pēc R.Blaumaņa pasakas motīviem.
Share on Facebook Tweet