Pašvaldība piešķir finansējumu vecākiem arī aukles algošanai

.

Domes eka 800Informējam Carnikavas novadā deklarēto mazuļu vecākus, ka, sākot no 2015. gada, pašvaldības atbalsts turpmāk tiek piešķirts arī privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (auklei), kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē.
Share on Facebook Tweet