Vēl līdz 25. marta 17.30 iespēja pieteikties nomas tiesību izsolē nekustamajam īpašumuam Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Atgādinām interesentiem, ka vēl līdz šā gada 25. marta plkst. 17.30 iespējams pieteikties nomas tiesību izsolei, kurā Carnikavas novada pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – tiks nodots nomā sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Par to 2021.gada 24.februārī lēma pašvaldības deputāti. Nomas objekta apskates laiks – šā gada 23. martā no plkst. 10.00 līdz plkst. 10.30. Izsoles norise – šā gada 30. martā plkst. 10.00.

Dome atkārtoti nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole12021.gada 24.februārī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021.gada 30.martā.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Carnikavas un Ādažu novada iespējamo apvienošanu

.

satversmes tiesa logoLatvijas Republikas Satversmes tiesa 2021. gada 20. janvārī lēmusi apvienot vienā lietā lietas, kas ierosinātas pēc Carnikavas novada domes, Kandavas novada domes, Iecavas novada domes, Salas novada pašvaldības domes un Mazsalacas novada pašvaldības pieteikuma, piešķirot apvienotajai lietai nosaukumu “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 11.2., 13.8., 13.9., 19.18., 19.20., 39.1., 39.8., 39.9., 39.12., 39.19., 39.21., 39.22., 41.14., 41.15., 41.18., 41.22. un 41.23. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.
Share on Facebook Tweet