Nekustamā īpašuma nodoklis 2014. gadā

.

Nekustama ipasuma nodoklisSākot ar 2014. gada 1. janvāri, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu Carnikavas novada pašvaldība veiks atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.pantā noteiktajām NĪN likmēm – pilnā apmērā, atbilstoši Valsts zemes dienesta aprēķinātajām nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām, nepiemērojot NĪN pieauguma ierobežojumu.

Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

.

stacijas 5 800Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju! Ja Tevi interesē plānošanas dokumentu izstrāde un uzraudzība, sadarbības nodrošināšana ar uzņēmējiem un jauniešiem, esi iniciatīvas bagāts un ir vēlme sevi veltīt attīstības projektu izstrādei un ieviešanai, Carnikavas novada pašvaldība piedāvā pieteikties vakantajai projektu vadītāja darba vietai.

Tiesa neierosina kasācijas tiesvedību par izpilddirektora atjaunošanu amatā

.

stacijas 5 800Augstākās tiesas Senāts 17. decembrī ir pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, kas saistīta ar Carnikavas novada domes kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 26.jūnija spriedumu par Raimonda Garenčika atjaunošanu pašvaldības izpilddirektora amatā un darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku.
Share on Facebook Tweet