Pašvaldības darbiniekiem seko ēnas

.

Enas512. februārī jau četrpadsmito gadu visā Latvijā notiek Ēnu diena, kad skolēni dodas uz iestādēm un uzņēmumiem, lai iepazītu dažādu profesiju ikdienu. Jau ceturto gadu pēc kārtas Carnikavas pamatskolas skolēni ēno pašvaldības pārstāvjus.

Kas atbildēs par Garciema kāpas noskalošanu?

.

Garciems kapa 2013 pavasaris1Carnikavas novada Garciema meliorācijas kanāls no sūkņu stacijas „Eimuri", mainot savu tecējumu, noskalo kāpas, veidojot stāvkrastus un radot bīstamību cilvēka veselībai, kā arī apdraudējumu apkārtējai videi, kura sekas nav prognozējamas.

7. februārī notiks izsole nomas objektam Lilastē – vasaras kafejnīcas darbībai

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 22.01.2014. lēmumu (protokols Nr. 2, 22.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" iznomāšanai ir nodots pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.
Share on Facebook Tweet