Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 5, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1600, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1576, 0,4265 ha platībā.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 4, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1601, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1572, 1,0562 ha platībā.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 3, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1602, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1577, 0,625 ha platībā.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 2, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1599, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 0,9867 ha platībā.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 1, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1595, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1574, 0,6235 ha platībā.
Drukāt

Dome apstiprina Ziemeļu ielas 28 izsoles rezultātus

.

izsoleŠā gada 20. novembrī dome nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta – nekustamā īpašuma Ziemeļu iela 28, Lilaste, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 001 0022 sastāvā esošās būves – pagraba – bunkura (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 001) daļas 238,3 m2 kopplatībā (terase 150 m2 platībā, pagrabs 88,3 m2 platībā / telpa Nr. 1 nedzīvojamā iekštelpa – 77,0 m2, telpa Nr. 2 nedzīvojamā iekštelpa – 11,3 m2), inženierbūves – asfalta laukuma (kadastra apzīmējums 8052 001 0022 003) daļas 10 m2 platībā un zemesgabala 160 m2 kopplatībā (150 m2 zem pagraba – bunkura un 10 m2 zem asfalta laukuma) – 14.11.2019 mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles protokolu Nr.14-1/19/46.
Share on Facebook Tweet