Drukāt

4. aprīlī notiks sanāksme par priekšlikumiem un institūciju atzinumiem lokālplānojumam nekustamajam īpašumam Jomas ielā 7, Carnikavā

.

2016. gada 4. aprīlī plkst. 16.30 Carnikavas novada domes ēkā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti nekustamā īpašuma Jomas ielā 7, Carnikavā (kadastra apzīmējums 80520040646) lokālplānojuma izstrādes publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.
Drukāt

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes gabalam Jomas ielā 7, Carnikavā

.

2014.gada 17.septembrī Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam "Jomas iela 7", Carnikavā". Saskaņā ar to tiks izstrādāts lokālplānojums nekustamam īpašumam "Jomas iela 7" ar mērķi precizēt funkcionālo zonējumu, nosakot trīs funkcionālās zonas: sabiedrisko iestāžu apbūves teritorija, darījumu iestāžu apbūves teritorija un dabas teritorija. Īpašuma atrašanās vieta kartē: ŠEIT

Drukāt

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam Jūras ielā 4, Carnikavā

.

2014.gada 17.septembrī Carnikavas novada dome ir pieņēmusi lēmumu "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam "Jūras iela 4", Carnikavā, Carnikavas nov.". Saskaņā ar to tiks izstrādāts lokālplānojums nekustamam īpašumam "Jūras iela 4" ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju dzīvojās apbūves teritorijas uz sabiedrisko iestāžu apbūves teritoriju. Īpašuma atrašanās vieta kartē: ŠEIT

Share on Facebook Tweet