Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 2 ar domes lēmumu atzīta par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 20. maija sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, kas sastāv no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 07.04.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu uzdot un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 39 700 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 1 ar domes lēmumu atzīta par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 20. maija sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1595, kas sastāv no zemes vienības 0,6235 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1574, 07.04.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 26 900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Sintēzes ielā 2, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 1,1657 ha platībā.
Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 7, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1596, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 0,4192 ha platībā.
Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 5, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1600, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1576, 0,4265 ha platībā.
Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 4, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1601, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1572, 1,0562 ha platībā.

Share on Facebook Tweet