Drukāt

Pirmsskolas izglītības iestāde "Riekstiņš"

.

pii riekstins 9068

Adrese: Nākotnes iela 2, Carnikava
E-pasts: 
Darba laiks: 7.00-19.00 (darbdienas) 

Vadītāja: Sanita Kronberga
E-pasts: 

Tālr. 20218486

esimbolsE - adrese

Vadītājas vietniece izglītības jomā Ilze Galeniece, tālr. 26583447

Kancelejas pārzine Evita Lūkina, tālr. 29235459

Medicīnas māsa Sigita Godļevska, tālr. 28688368

1. grupa "Pūcītes", tālr. 25447017
2. grupa "Bitītes", tālr. 22005414
3. grupa "Sienāzīši", tālr. 28602292
4. grupa "Mārītes", tālr. 26493685
5. grupa "Lācēni", tālr. 27841858
6. grupa "Lapsēni", tālr.27856191
7. grupa "Vāverēni", tālr. 25632803
8. grupa "Ezīši", tālr. 25442798
9. grupa "Zaķēni", tālr. 22036663
10. grupa "Skudriņas", tālr. 25609859
11. grupa "Taurenīši", tālr. 25629347
12. grupa "Pelēni", tālr. 26415972
13. grupa "Gliemezīši", tālr. 26518019

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pēc iepriekšējas pieteikšanās, sazinoties ar iestādes vadītāju pa tālr. 20218486.

Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde (PII) "Riekstiņš" ir Carnikavas novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina pirmskolas izglītības programmu (kods 01011111, licencēšanas ID V_566), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 01015811, licencēšanas ID V_567), speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611, licencēšanas ID V_560) un speciālās  pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511, licencēšanas ID V_2293).
 
PII "Riekstiņš" darbojas kopš 1980. gada jūnija un nodrošina vietas 266 bērniem.
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA
 
 
 
 
 
Share on Facebook Tweet