Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 3, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1602, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1577, 0,625 ha platībā.
Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 2, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1599, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 0,9867 ha platībā.

Drukāt

Par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 1, Mežgarciemā

.

Carnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par samaksu eiro valūtā pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1595, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1574, 0,6235 ha platībā.
Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 7 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februārī sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas sastāv no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 16.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 19 900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 5 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1600, kas sastāv no zemes vienības 0,4265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1576, 16.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 20 200 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 4 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 4, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1601, kas sastāv no zemes vienības 1,0562 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1572, 16.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 42 500 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Share on Facebook Tweet