Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 5 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 2019. gada 5. novembra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1600, kas sastāv no zemes vienības 0,4265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1576, 09.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 20200 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 7 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 2019. gada 5. novembra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1596, kas sastāv no zemes vienības 0,4192 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 09.10.2019 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 19900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Dome apstiprina Nēģu ielas 58 izsoles rezultātus

.

izsoleCarnikavas novada dome 2019. gada 23. oktobra sēdē apstiprināja Carnikavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma - neapbūvētas zemes vienības 0,1121 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu ielā 58, Carnikava, Carnikavas nov. (kadastra numurs 8052 004 0986) sastāvā, šī gada 8. oktobra mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskās izsoles protokolu Nr. 14-1/19/36.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Sintēzes ielā 3, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1604, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 0,8265 ha platībā.
Drukāt

Sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Nēģu ielā 58, Carnikava

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 8052 004 0986, 0,1121 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Nēģu iela 58, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 004 0986, sastāvā.
Share on Facebook Tweet