Drukāt

Izsolei nodod nomas objektu Lilastē – Ziemeļu ielā 28

.

Ziemelu28 800Saskaņā ar Carnikavas novada domes 20.03.2013. lēmumu (protokols Nr. 5, 24.§) „Par novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā daļas nodošanu iznomāšanai" nodots iznomāšanai tiek pašvaldības nomas objekts – daļa no nekustamā īpašuma Ziemeļu ielā 28, Lilastē, Carnikavas novadā (kadastra numurs 8052 001 0022) un noteikts nomas objekta izsoles veids – mutiska izsole.

Share on Facebook Tweet