Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 3 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1602, kas sastāv no zemes vienības 0,6250 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1577, 15.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un uzdot domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 26 900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 2 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1599, kas sastāv no zemes vienības 0,9867 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1571, 15.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu uzdot un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 39 700 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Muzeja ielā 1 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Muzeja iela 1, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1595, kas sastāv no zemes vienības 0,6235 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1574, 15.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 26 900 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Dome izsoli par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 2 atzīst par nenotikušu

.

Dome 2020. gada 19. februāra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma – Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1472, kas sastāv no zemes vienības 1,1657 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 15.01.2020 plānoto mutisko izsoli par nenotikušu un domes izsoles komisijai organizēt un rīkot norādītā nekustamā īpašuma, kura nosacītā cena ir 48 500 eiro, pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Sintēzes ielā 2, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Sintēzes iela 2, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1472, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1570, 1,1657 ha platībā.
Drukāt

Jauns sludinājums par nekustamā īpašuma izsoli Muzeja ielā 7, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada domes (juridiskā adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads) Izsoles komisija atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod Carnikavas novada pašvaldībai piederošu nekustamu īpašumu Muzeja iela 7, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1596, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1575, 0,4192 ha platībā.
Share on Facebook Tweet