Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 8 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0715, 0,1619 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 8, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0530, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061373/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 23200,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 6 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 23. decembra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0714, 0,1396 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 6, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0529, sastāvā - 14.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 15.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2050597/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv. Konkrētais nekustamais īpašums izsolē pārdots par EUR 18200,00.
Drukāt

Izsole par nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā ar domes lēmumu atzīta par nenotikušu

.

domeDome šā gada 25. novembra sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta: nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstošas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 8001) 800 m2 platībā un palīgēkas – noliktavas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platība: telpa Nr. 1 priekštelpa – 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa – 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), 04.11.2020. plānoto mutisko nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Drukāt

Izsolīs pašvaldības nekustamo īpašumu Valteru ielā 6 Siguļos

.

izsole valteru 6Carnikavas novada domes Izsoles komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 80520030529 - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 80520030714, 1396 m2 platībā, kas atrodas Valteru ielā 6 Siguļos Carnikavas novadā.
Drukāt

Dome lemj nomāt nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole1Šā gada 23. septembrī Carnikavas novada dome lēma uz deviņiem gadiem nodot iznomāšanai pašvaldības nomas objektu - daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē šā gada 4. novembrī.
Share on Facebook Tweet