Seminārā apmācīs, kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iekļauties sabiedrībā

.

seminars unsplashŠī gada 15. jūnijā Rīgas plānošanas reģions rīko apmācības "Kā palīdzēt bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iekļauties sabiedrībā". Semināru par saskarsmi ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem vadīs Ārija Martukāne, Profesionālo audžuģimeņu apvienība "Terēze" .
 
Semināra mērķis ir deinstitucionalizācijas procesa ietvaros sniegt apmācības vispārīgo pakalpojumu sniedzējiem par to, kā sniegt atbalstu šiem bērniem, kā pareizi pret tiem izturēties un kā mazināt sabiedrības stereotipus, lai sekmētu to integrēšanos sabiedrības aktīvajā dzīvē.
 
Apmācības ir domātas pedagogiem, mācību iestāžu darbiniekiem, bāriņtiesu darbiniekiem, bērnu interešu pulciņu vadītājiem un citiem interesentiem, kuriem ikdienā var būt saskarsme ar šiem bērniem.
 
Seminārā tiks aplūkotas tēmas, kas ļaus labāk izprast šos bērnus. Piemēram, bērna uzvedības izmaiņas, ko rada ģimenes zaudēšana un nonākšana institūcijā vai jaunā ģimenē, tai skaitā iezīmējot atšķirības, kas izriet no vecuma, kurā bērns nonāk ārpusģimenes aprūpē. Sabiedrībā valdošie aizspriedumi par bērniem, kas palikuši bez vecākiem, un par audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem. Skaidrojums, kāpēc šie stereotipi neatbilst patiesībai un kā tie ietekmē bērnus un viņu jaunās ģimenes. Visbiežāk sastopamās problēmsituācijas, to vēlamais risinājums, īpaši uzsverot izglītības iestāžu (tai skaitā interešu izglītības iestāžu) pārstāvju, ģimenes ārstu un policistu lomu vēlamā risinājuma sasniegšanā (t.sk. izglītības iestāžu personāla iesaistes iespējas bērnu – vienaudžu ikdienas problēmsituāciju un konfliktu risināšanā izglītības iestādē).

Seminārs notiks 15. jūnijā no pulksten 10.00–16.30. Reģistrācijas saite: https://forms.gle/iKnteCyMh4fivBwc9

Līdz 2023. gadam pieci plānošanas reģioni Latvijā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finanšu atbalstu īstenos Labklājības ministrijas uzsākto deinstitucionalizācijas procesu. Projektu Rīgas plānošanas reģionā virza un koordinē Rīgas plānošanas reģions sadarbībā ar tā teritorijā esošajā pašvaldībām. Alojas, Ādažu, Baldones, Babītes, Carnikavas, Engures, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpils, Jūrmalas, Kandavas, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mālpils, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Stopiņu un Tukuma pašvaldības. Rīga ir vienīgā Rīgas plānošanas reģiona pašvaldība, kas nav noslēgusi sadarbības līgumu. Rīgas plānošanas reģionā projekts tiek īstenots ar devīzi “Sirdsdomas jaunai dzīvei".
 
Rīgas plānošanas reģions īsteno ESF projektu Nr. 9.2.2.1./15/I/002 "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem".

LOGO rinda di

Share on Facebook Tweet