Sieviešu korim „Undīne" Dziesmu svētku skatē labi panākumi

.

Undine 8007.aprīlī tautas nama „Ozolaine" sieviešu koris „Undīne", pārstāvot novadu, piedalījās koru atlases skatē Siguldā.

Par kora dziedājumu Dziesmu svētku skatē žūrija korim piešķīra augsto I pakāpes diplomu un 40,22 punktus. Kori „Undīne" (diriģente Inese Grīnberga, kormeistare Aija Auziņa, koncertmeistars Ivars Kraucis) vērtēja žūrija šādā sastāvā: Aira Birziņa, Ivars Cinkuss, Mārtiņš Klišāns, Mārtiņš Ozoliņš un Lauris Goss.

Skatē „Undīne" izpildīja trīs latviešu tautasdziesmas no Dziesmu svētku repertuāra (divas izlozes un vienu izvēles dziesmu):
1. „Es meitiņa kā smildziņa", Jēk.Graubiņa apdarē.
2. „Vai tādēļ nedziedāju?", J.Vaivoda apdarē, solo Ilze Auziņa un Gunta Špīse.
3. „Saule auda audekliņu", A.Sējāna apdarē, solo Ilze Auziņa, koncertmeistars Ivars Kraucis.

I.Reinholce

Share on Facebook Tweet