Deju kolektīvam „Abi divi" Dziesmu un Deju svētku skatē 1.pakāpes diploms

.

Abi Divi 800Februāra beigās aizsākās Latvijas deju kolektīvu skates, lai noteiktu Deju svētku dalībniekus un izvērtētu kolektīvu gatavību piedalīties Deju svētku lieluzvedumā „Tēvu laipas".

1. martā Salaspilī notikušajā skatē piedalījās15 deju kolektīvi no Pierīgas apriņķa, tai skaistā arī Carnikavas novada jauniešu deju kolektīvs „Abi Divi" (vad. Jānis un Anita Precinieki). Skate ilga līdz pat plkst. 23.00 un pēc 30 minūšu apspriedes žūrijas komisija iepazīstināja klātesošos ar vērtējumu un labo ziņu, ka visi 15 deju kolektīvi ir kļuvuši par pilntiesīgiem Deju svētku dalībniekiem. Carnikaviešu sniegumu žūrija novērtēja ar 53,7 punktiem, piešķirot deju kolektīvam 1.pakāpes diplomu B1 kvalitātes grupā.

Deju skates vērtē lieluzveduma „Tēvu laipas" mākslinieciskie vadītāji Jānis Ērglis un Jānis Purviņš, Goda virsvadītāja, horeogrāfe Ingrīda Edīte Saulīte, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas mākslas eksperte Maruta Alpa, Deju svētku virsvadītājs Rolands Juraševskis, Deju svētku virsvadītājas un horeogrāfes Zanda Mūrniece, Taiga Ludborža, Gunta Skuja, etnogrāfe, vēstures doktore Aija Jansone.

Sīkāka informācija par deju skatēm: Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki notiks no 2013. gada 30. jūnija līdz 7. jūlijam. Svētkiem gatavojas 3277 mākslinieciskie kolektīvi, kas aptver 40 000 dalībnieku no visas Latvijas.


Vairāk par Dziesmu svētku norisi: Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā


I.Reinholce

Share on Facebook Tweet