Novada mākslinieki aicināti piedalīties izstādē "Līdzības"

.

Makslas dienas 800"Ar savu dziļu mīlestību uz visu tautu es nododu visu divu cilvēku mūžu, neraugoties ne uz kādiem iebildumiem, tautas rokās" – saka Aspazija grāmatas "Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā" (1937) ievadā.
 
Lai nedaudz pievērstos mums nodotajām bagātībām, Mākslas dienu izstāde Carnikavā šogad notiks Raiņa un Aspazijas zīmē, pievienojoties mūsu lielo dzejnieku 150 gadu jubilejas atcerei. Aicināti visi novada mākslinieki!
 
Izstādes nosaukums "Līdzības" mums dod iespēju atrast īsto, sev domāto divrindi, četrrindi, dzejas krājumu vai bērnu dzejoli, lugu, kādu lugas dialogu vai monologu no Raiņa vai Aspazijas darbiem. Lai šis atradums kalpo par iedvesmas avotu un sākumpunktu savam mākslas darbam – gleznai, plakātam, lietišķās mākslas objektam, fotogrāfijai, grafikas darbam vai tēlniecības objektam. Līdzība ar izvēlētā dzejnieka darba nosaukumu, tēlu pasauli, tēmu vai ideju ir pašu mākslinieku ziņā, tomēr paturēsim prātā izstādes nosaukumu. Būsim radoši un šoreiz – arī lasoši. Atcerēsimies, ka darba nosaukumam jāpievieno arī atbilstoša norāde uz izvēlēto literāro darbu (atsauce uz krājumu, lugu u.c.).
 
Darbi jāiesniedz tautas namā līdz šī gada 14. aprīlim, un Mākslas dienu izstāde „Ozolainē" paredzēta no 18. aprīļa. Sīkāka informācija, sazinoties ar Mākslas dienu organizatori Āriju Cekuli pa tālr. 26224576 vai tēlotājmākslas studijas „Triepiens" vadītāju Ritu Adumāni, rakstot uz e–pastu: .
 
R.Adumāne
Share on Facebook Tweet