Atklāts gājēju tilts pār Vecgauju

.

Negu svetki rits 2133XVIII Nēģu svētku ietvaros atklāts gājēju tiltiņš pār Vecgauju, kas izbūvēts no aizsargdambja pie Kuģu ielas līdz Jomas ielai, un turpmāk iedzīvotājiem un viesiem nokļūšanu līdz Carnikavas Novadpētniecības centram padarīs daudz ērtāku.

Dome apstiprina Sintēzes iela 7 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 7, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1603, kas sastāv no zemes vienības 0,7001 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1567, - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/30.

Dome apstiprina Sintēzes iela 5 izsoles rezultātus

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1473, kas sastāv no zemes vienības 0,9105 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, un divām ēkām: garāžas, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 006, un šķūņa, kadastra apzīmējums 8052 008 1210 008 - 12.08.2019. mutiskās izsoles rezultātus saskaņā ar mutiskas izsoles protokolu Nr.14-1/19/28.

Izsole par nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 3 atzīta par nenotikušu

.

izsoleDome 2019. gada 21. augusta sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas - nekustama īpašuma Sintēzes iela 3, Mežgarciems, Carnikavas novads, kadastra numurs 8052 008 1604, kas sastāv no zemes vienības 0,8265 ha platībā, kadastra apzīmējums 8052 008 1569, 12.08.2019. plānoto mutisko izsoli par nenotikušu.

Novadpētniecības centra klētij spāru svētki

.

03 novadpetniecibas centra klets 4157Carnikavas Novadpētniecības centrā turpinās būvdarbi – centrs tiek papildināts ar klēts ēku, kura plānota eksponātu izvietošanai un krājuma telpas izveidei. Centra teritorijā tiks uzbūvēta arī nojume, kurā izvietot izskalotu kuģa vraka eksponātu. 6. augustā simboliski atzīmēti spāru svētki, jo pabeigta jumta nesošā konstrukcija.
Share on Facebook Tweet