Līdz 27. septembrim var piereģistrēties septiņu zemesgabalu Mežgarciemā un zemesgabala Nēģu ielā 58 izsolēm

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod septiņus nekustamos īpašumus: Muzeja ielā 1, 2, 3, 4, 5, 7 un Sintēzes ielā 2 Mežgarciemā, Carnikavas novadā, kā arī nekustamo īpašumu Nēģu ielā 58 Carnikavā. 

Reģistrēšanās šīm izsolēm - līdz 2019. gada 27. septembra plkst. 14.30, izsoles notiks - 2019. gada 8. un 9. oktobrī (sk. informāciju par katru izsolāmo objektu).

Vairāk informācijas par izsolēm:

Share on Facebook Tweet