Garciemā atklāj rekonstruēto Eimuru sūkņu staciju

.

Eimuru atklasana526. novembrī Garciemā tika atklāta rekonstruētā Eimuru sūkņu stacija. Tajā vecie sūkņi, kas tika uzstādīti 1950. gadā, ir nomainīti ar jauniem, moderniem un daudz ekonomiskākiem sūkņiem. 

Rekonstrukcijas gaitā sūkņu stacijā tika uzstādīta automātiskā restu tīrāmā mašīna kādas tiek izmantotas Holandē. Tāpat Garciemā ir arī veikta meliorācijas grāvju tīrīšanas darbi gar Āpšu un Jauno ielu, lai nodrošinātu teritorijas infrastruktūras uzturēšanu. Visi minētie darbi ir veikti projekta "Eimuru – Mangaļu poldera infrastruktūras uzlabošana" ietvaros.

Eimuru sūkņu stacija pirms rekonstrukcijas:

Eimuru suknu stacija pirms rekonstrukcijas

Eimuru sūkņu stacija pēc rekonstrukcijas:
Eimuru atklasana8 800

Projekts palīdzēs uzlabot kā Eimuru – Mangaļu poldera infrastruktūru Garciemā un Garupē, tā arī zemes īpašumu hidromelioratīvos apstākļus. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 251 227,32, no kurām ELFLA līdzfinansē Ls 105 420, bet pašvaldības ieguldījums ir Ls 145 807,32.

FOTOGALERIJA

Share on Facebook Tweet