Veloceļu "Eirovelo13" vērtē vides speciālisti

.

Velo5 800Kā jau ziņots, veloceļa "Eirovelo13" trase vasarā tika iesniegta izvērtēšanai Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB). Iestādes speciālisti izlēma, ka veloceļa iecerei tagad ir jāveic ietekmes uz Natura 2000 novērtējums. 
Tas prasīs zināmu laiku, tāpēc plānots, ka veloceļa projektēšana varētu noslēgties 2014. gadā. Līdz tam notiks vismaz viena publiskā apspriešana par veloceļa ieceres ietekmi uz Natura 2000 novērtējumu, kas varētu notikt 2014. gada sākumā.
 
Carnikavas novada Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Edgars Pudzis stāsta, ka līdz šim veiktajā ietekmes uz vidi novērtējumā biotopu aizsardzības eksperti veloceļa ieceri kopumā vērtē pozitīvi. Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumā teikts, ka kopumā veloceliņa izbūve un teritorijas labiekārtošana samazinās haotisku aizsargājamo dabas vērtību izmīdīšanu, un tā vērtējama pozitīvi, ja tiek izvērtētas vairākas pozīcijas, to vidū – trases ierīkošana tikai pa esošajiem ceļiem.
 
Kopumā šobrīd ir noslēdzies projekts "Central Baltic Cycling", kura ietvaros ir izstrādās Vidzemes velomaršrutu kartes, notikusi dalība izstādēs, kā arī Carnikavas novadā izvietotas velo novietnes un velo zīmes, lai riteņbraucēji varētu ērtāk un vieglāk orientēties velomaršrutā, pa kuru iespējams šķērsot novadu. 
 
Projektā „Central Baltic Cycling" jeb „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā" kopumā piedalījās septiņi partneri no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas, un to vidū bija arī Carnikavas novads.
Share on Facebook Tweet