Bērnudārzā “Piejūra” būvniecības darbi tuvojas noslēgumam, janvārī izsludinās vakances

.

sIGULU BAZNICAS KRSUSTS 1196 800Šā gada nogalē norit pēdējie apjomīgie darbi pirmsskolas izglītības iestādes (PII) “Piejūra” būvniecībā – šobrīd tiek labiekārtota teritorija un norit bruģēšanas darbi, iekštelpās tiek veikti apdares darbi un drīzumā tiks uzstādīts lifts.

Plānots, ka drīzumā tiks izsludināts ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas iepirkums. Par galveno pretendenta atlases kritēriju noteikta Zaļā publiskā iepirkuma prasību ievērošana pārtikas produktu piegādei un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai, ēdienkartē paredzot sezonālu, sabalansētu un veselīgu ēdienu un tā pagatavošanu uz vietas. Tā saucamais Zaļais iepirkums ir īpašs iepirkuma veids, lai veicinātu videi draudzīgu preču un pakalpojumu izmantošanu.

Lai izveidotu bērniem modernu, ergonomisku, attīstošu, iekļaujošu un drošu vidi, tiek apkopoti labās prakses piemēri gan Latvijā, gan ārzemēs un, sadarbojoties ar PII “Piejūra” pedagogiem, norit darbs pie mēbeļu, telpu aprīkojuma, metodisko materiālu atlases un iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Mēbeļu un telpu aprīkojuma iepirkumu plānots izsludināt tuvākajā laikā.

Plānots, ka nākamā gada otrajā ceturksnī bērnudārzā būs iespēja uzņemt jaunos audzēkņus, kas ļaus ievērojami samazināt esošo rindu uz bērnudārza vietām novadā. Tāpēc jau nākamā gada janvārī paredzēts izsludināt pedagogu un atbalsta personāla amatu vakances un uzsākt viņu piesaisti plānotajam darba procesam, nodrošinot kopīgas radošās darbnīcas un sniedzot atbalstu nepieciešamajai profesionālajai pilnveidei. Janvārī arī iecerēts sākt Carnikavas novada ģimeņu informēšanu par plānoto pirmsskolas atvēršanu aprīlī.

Bērnudārzā tiks nodrošinātas 54 vietas bērniem vecumā no 1,6 līdz 2 gadiem, 60 vietu bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem. Pārējo piecu grupu plāna piepildīšana notiks pakāpeniski līdz augusta beigām, kopumā pirmsskolā uzņemot līdz 210 izglītojamo.
Share on Facebook Tweet