14.decembrī sāks aizsargjoslu atbrīvošanu no dzīvžogiem un krūmājiem ielās Carnikavā, kur izbūvēs ūdensvadu un kanalizācijas tīklu

.

KARTESaskaņā ar šoruden noslēgto līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības III kārtas būvdarbiem Carnikavā, ielās, kurās paredzēts izbūvēta kanalizācijas tīklus un ūdensvadu, ielu apsaimniekotājs Carnikavas Komunālserviss no šī gada 14. decembra sāks ielu aizsargjoslu atbrīvošanu no dzīvžogiem un krūmājiem.

Jau vēstīts, ka, īstenojot projektu, paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus L. Azarovas, Mežrožu, Vimbu, Mazajā Lašu, Līņu, Kokgaujas, Dambja, Cīrulīšu, Mazajā Gaujas, Draudzības, Rūpnieku, Viestura, Bišu, Īsajā un Jāņu ielās. Savukārt ūdensvada tīkli tiks izbūvēti L. Azarovas, Mazajā Gaujas, Draudzības, Mazajā Lašu ielā un Ceriņu ielās.

Piegulošo teritoriju tīrīšana ielai piegulošajā teritorijā, kas ir pašvaldības īpašumā, nepieciešama, jo stādījumi traucēs būvdarbiem, bet ikdienā – arī satiksmes drošībai un ielu uzturēšanas darbiem. Atgādinām, ka Carnikavas novada domes saistošie noteikumi aizliedz stādīt un audzēt kokus, krūmus un citus zaļumstādījumus ielu nodalījuma joslās.

Lai dotu iespēju iedzīvotājiem novērtēt situāciju un, ja nepieciešams, savlaicīgi pārstādīt kādu augu vai krūmu īpašuma teritorijā, Carnikavas Komunālserviss novembrī izsūtīja iedzīvotājiem informatīvās vēstules. Atgādinām, ka stādījumu (ja tādi ir), no ielas piegulošās teritorijas jānovāc līdz 14. decembrim.

Ja ir jautājumi, aicinām sazināties ar Carnikavas Komunālservisa Labiekārtošanas nodaļas vadītāju Aivi Šumilu pa tālr. 29296448 darbadienās no plkst.8.00–17.00.

Atgādinām arī citiem māju īpašniekiem, ka saskaņā ar Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem un Aizsargjoslu likumu ielas nodalījuma joslām (ceļa daļa no brauktuves malas līdz īpašuma robežai) ir jābūt brīvām no apstādījumiem, tāpēc tajās nedrīkst neko novietot vai būvēt.

Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” norisinās ar Eiropas Savienības (ES) fonda atbalstu.

Carnikavas Komunālserviss

ES Dtrukturfondi kohezija

Share on Facebook Tweet