VIDEO: Carnikavas novads projektā "Coast4Us" ievieš inovatīvu teritorijas plānošanas praksi

.

garupe no augsasCarnikavas novada pašvaldība piedalās Interreg Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projektā “Coast4us” (Piekraste mums), kura mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā. Kopējais projekta ilgums ir 36 mēneši, un tas noslēdzas 2020. gada 31. decembrī.

Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.

Projekta ietvaros Carnikavas novadā īstenotas aktivitātes:
- 2018. gadā Izstrādāts Carnikavas novada sociāli ekonomiskās analīzes ziņojums un 2019. gadā veikta iedzīvotāju aptauja.
- Ieviesta inovatīva teritorijas plānošanas prakse Garupes ciemā un aktivizēti Garupes ciema iedzīvotāji. Izstrādāts Carnikavas novada Garupes ciema attīstības plāns 2020.-2024. gadam.
- 2020. gadā izveidots jauns informācijas un plānošanas centrs. Izstrādāti ĢIS slāņi novada komunikāciju infrastruktūrai, labiekārtojumam, projektiem, dabas objektiem.
- 2020. gadā projekta ietvaros izstrādāts Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālās identitātes projekts tematiskajam plānojumam
- Sagatavots informatīvais materiāls (brošūra un video) par projektu Carnikavas novadā.

coast4us logo

Share on Facebook Tweet