20. oktobrī noslēgts līgums par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” realizāciju

.

Vaciesa Azarovas 8002020. gada 20. oktobrī pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta", kas norisinās ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu.

Ūdensvada izbūves shēma
Kanalizācijas izbūves shēma

Īstenojot projektu, paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas tīklus L. Azarovas, Mežrožu, Vimbu, Mazajā Lašu, Līņu, Kokgaujas, Dambja, Cīrulīšu, Mazajā Gaujas, Draudzības, Rūpnieku, Viestura, Bišu, Īsajā un Jāņu ielās. Kopējais jauno kanalizācijas tīklu garums plānots 4485 m.

Savukārt ūdensvada tīkli tiks izbūvēti L. Azarovas, Mazajā Gaujas, Draudzības, Mazajā Lašu ielā un Ceriņu ielās. Kopējais ūdensvada tīklu izbūves garums – 2230 m. Lai arī sākotnēji ūdensvada tīkli tika projektēti visām ielām, kurās ir vai tiks izbūvēta kanalizācijas tīkli, diemžēl ūdens tīkliem nav pieejams ES finansējums, bet pašvaldībai nav ļauts aizņemties finanšu līdzekļus projekta īstenošanai sākotnēji iecerētajā apjomā.

Ielām, kurās projekta ietvaros tiks izbūvēti tīkli, par pašvaldības līdzekļiem atjaunos segumu ar divkāršās virsmas apstrādes tehnoloģiju.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 280 560 eiro. Būvdarbus veiks SIA "Woltec", būvuzraudzības pakalpojumus nodrošinās SIA "Marčuks", autoruzraudzību – SIA "Jura Voicehoviča birojs". Šobrīd būvnieks organizē nepieciešamo rakšanas atļauju iegūšanu. Plānots, ka būvdarbus sāks 2021. gada sākumā, bet ekspluatācijā jauno infrastruktūru paredzēts nodos 2022. gada aprīlī.

Carnikavas Komunālserviss

ES kohezijas un strukturfondi

Share on Facebook Tweet