Tautas namā „Ozolaine” jauns apgaismojums

.

Tautas nams apgaismojums 800Lai mūsu novada mākslinieciskie kolektīvi varētu īstenot arvien jaunas idejas, tautas namā „Ozolaine” nesen tika pabeigta jauna apgaismojuma uzstādīšana – 16 jauni prožektori, dimmeris un LED apgaismojums skatuvei.
 
Ir iegādāta arī gaismu vadības pults, kā arī nodrošināta iespēja veidot dažādus gaismas efektus. Šis mūsdienīgais aprīkojums ne tikai dos jaunas iespējas radoši izpausties mākslinieciskajiem kolektīviem, bet arī sniegs patiesu baudījumu skatītājiem.
 
Tā kā jaunais aprīkojums ir ar krietni mazāku elektroenerģijas patēriņu kā iepriekš izmantotais, tautas nama elektrības rēķini nākotnē noteikti samazināsies. Apgaismojuma uzstādīšanu veica SIA „Muzikālā Dizaina Grupa”, ar kuru iepirkuma rezultātā tika noslēgts līgums par apgaismojuma rekonstrukcijas darbu veikšanu tautas namā „Ozolaine”.
 
Šis Carnikavas novada pašvaldības projekts „Apgaismojuma uzlabošana tautas namā Ozolaine jaunu pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai” tika īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. Kopējās projekta izmaksas bija Ls 20 008,32 (ar PVN). Attiecināmo izmaksu apmērs bija Ls 8 981, no kurām 90% sedza ELFLA. Carnikavas novada pašvaldības ieguldījums apgaismojuma uzlabošanā tautas namā „Ozolaine” bija Ls 11 926,32 (ar PVN).
 
ES ELFLALeader logo
 
V.Zinkevičs
Share on Facebook Tweet