Top novada tematiskā plānojuma vadlīnijas - iedzīvotāji aicināti iesaistīties

.

centrs kokiLai nodrošinātu Carnikavas novada un tā ciemu kopējo vizuālo vienotību un identitāti, nepieciešams izstrādāt noteikumus, kas saistoši publiskās ārtelpas veidošanas procesā, ņemot vērā apdzīvoto vietu telpisko struktūru, vēsturi, attīstības potenciālu, stratēģiskās intereses, kultūrvēsturiskās vērtības. Tāpēc maijā sākta novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma satura izstrāde.
 
Šos noteikumus turpmāk paredzēts piemērot, izstrādājot dažādu līmeņu pašvaldības plānošanas dokumentus: teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu un citus tematiskos plānojumus, tā nodrošinot visu dokumentu vienotības un savstarpējas saderības principu.

Tematiskā plānojuma satura izstrādi veic uzņēmums, kura darbība saistīta ar teritorijas labiekārtojumu projektēšanu un plānošanu – SIA “100 acorns”. Uzņēmuma darbinieki ir profesionāli ainavu arhitekti ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi teritorijas labiekārtojumu un apstādījumu veidošanā Latvijā un ārzemēs; uzņēmuma projektēties ierīkots vairāku Latvijas novadu teritorijās. Aktuālākais no veiktajiem uzņēmuma plānošanas darbiem ir 2019. gada nogalē izstrādātais Ķekavas novada labiekārtojuma plāns tuvākajiem septiņiem gadiem.

Pašlaik notiek darbu I posms – esošās situācijas novērtējums un analīze, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un saprotošiem par plānošanas speciālistu fotoekspedīcijām, t.sk. izmantojot dronus. Šī posma noslēgumā – jūnija beigās – būs gatavs novada ciemu esošo publiskās ārtelpas vides risinājumu izvērtējums un vadlīnijas publiskās ārtelpas vizuālajai identitātei katrai teritorijai, kuru plānots izmantot.

Turpmākajos darba posmos tiks izstrādātas vadlīnijas plānojumā noteiktajām “Teritorijām ar īpašiem noteikumiem” un novada ciemu publisko zaļumvietu attīstībai.

Gan plānojuma izstrādātāji, gan darba grupā iesaistītie pašvaldības speciālisti aicina un lūdz iesaistīties visus novada iedzīvotājus kopējā novada nākotnes plānošana, sūtot savus jautājumus, priekšlikumus, vērtējumus vai pārdomas uz e-pasta adresi . Ar projekta izstrādes gaitu un darba uzdevumu var iepazīties sadaļā Attīstība–Tematiskā plānojuma saturs. Informācija regulāri tiks papildināta ar materiāliem.

coast4us logo

Share on Facebook Tweet